Blog

May 25, 2015

Për dallim nga shumica e sistemeve juridike në botë në Mbretërinë e Bashkuar ekzistojnë dy lloj avokatësh. Njëri lloj quhet barrister dhe tjetri quhet solicitor. Esencialisht ata kanë të njëjtat obligime ndaj klientëve, gjykatave dhe palëve me të cilat kanë kontakte gjatë një rasti. Megjithatë ata dallojnë nga njëri tjetri në një aspekt të rëndësishëm: barristerët janë të specializuar si avokatë për gjykata, ndërsa shumica e solicitorëve janë të bazuar në zyrë dhe janë pika e parë e kontaktit për klientët. Pas kualifikimit barristerët kanë të drejtë automatike të paraqiten në të gjitha gjykatat në Angli dhe Uells. Solicitorët kanë të drejtë të paraqite...

Please reload